استانداردهای  پمپ ها

مهمترین استانداردهایی که در طراحی، ساخت و بازرسی پمپ ها مورد استفاده می باشند به شرح ذیل است:

 

استاندارد پمپ آب API 610

استاندارد ساخت و تست پمپ های فرآیندی سنگین مورد استفاده در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

 

استاندارد  پمپ ISO 5199

استاندارد ساخت و مشخصه های فنی پمپ های سانتریفیوژ کلاس II - جهت مصارف عمومی General Service

 

استاندارد  پمپ ANSI/ASME B 73.1/73.1M

استاندارد ساخت پمپ های سانتریفیوژ افقی مکش از انتها برای فرآیندهای شیمیایی

 

استاندارد پمپ ها  ASNE/ASME B 73.2/73.2M

استاندارد ساخت پمپ های سانتریفیوژ عمودی خطی برای فرآیندهای شیمیایی

 

استاندارد پمپ NFPA 20

استاندارد نصب پکیج های پمپ های آتشنشانی (پمپ های سانتریفیوژ)

 

استاندارد  پمپAPI 674

استاندارد ساخت و تست پمپ های جابجایی مثبت - رفت و برگشتی

 

استاندارد پمپ API 675

استاندارد ساخت و تست پمپ های جابجایی مثبت - پمپ های دوزینگ مورد استفاده در صنایع نفت، شیمیایی و صنایع گاز

 

استاندارد پمپ API 676

استاندارد ساخت و تست پمپ های جابجایی مثبت - پمپ های روتاری (دنده ای، اسکرو، لوب و پره ای).

 

استاندارد پمپ API 685

استاندارد ساخت پمپ های بدون آببندی مگنتی Magnetic Drive pumps و Canned motor pumps

 

سری استانداردهای پمپ H.I

کل مجموعه این استاندارد مخصوص طراحی و تست انواع پمپ ها (سانتریفیوژ، جابجایی مثبت) می باشد.

 

استاندارد ISO 9906

استاندارد تست عملکرد پمپ های سانتریفیوژ (گرید 1 و 2)

 

استاندارد پمپ H.I 14.6

استاندارد تست عملکرد پمپ های سانتریفیوژ