پمپ آب خانگی یا پمپ آب آپارتمان جهت افزایش فشار آب ساختمان استفاده می گردد و در این مقاله به زبان ساده نحوه انتخاب پمپ آب خانگی و محاسبه پمپ آب خانگی شرح داده می شود تا خودتان بتوانید پمپ آب خانگی تان را انتخاب نمایید.
در انتخاب پمپ آب خانگی و محاسبه پمپ آب مصرفی دو آیتم هد یا همان ارتفاع آب و دبی مصرفی آب مورد نیاز است. هد مورد نیاز یا همان ارتفاع آب در اصل فشاری است که یک متر آب به کف وارد می نماید. به زبان ساده مثلاً وقتی می گوییم هد 10 متر یعنی فشاری که آب با ارتفاع 10 متر وارد می کند و هر 10 متر ارتفاع آب برابر 1 بار فشار می باشد. در این مبحث به جهت استفاده از واژه فشار آب و عمومیت آن در بازار فروش پمپ ما نیز ازین کلمه استفاده می نماییم.
در محاسبه هد پمپ دو افت داریم که بایستی محاسبه شود تا هد پمپ به دست آید. یک افت ناشی از ارتفاع و افت دیگر ناشی از جنس و سایز لوله ، طول لوله ، اتصالات و شیرآلات می باشد. ارتفاع خط که مشخص می باشد. مثلاً در یک ساختمان ارتفاع پمپ تا بالاترین مصرف ، ارتفاع خط می باشد. افت لوله نیز با توجه به جدول افت لوله ها در هر صد متر لوله نو چدنی موجود می باشد. با توجه به اینکه در سیستم پمپ آب خانگی از لوله های پلاستیکی و استیل استفاده می گردد، افت خط 0.25 کمتر می باشد. در هر زانو 90 درجه افت فشار 5 متر همان لوله و شیرهای یکطرفه 10 متر و شیر تنظیم جریان 15 متر و شیر دریچه ای 5 متر افت همان لوله محاسبه می گردد. توضیح اینکه این دو عدد افت ناشی از ارتفاع و افت ناشی از لوله و اتصالات با یکدیگر جمع می گردد و عدد حاصل هد مورد نیاز می باشد.
مرحله ی بعد محاسبه دبی مورد نیاز می باشد. به طور کلی محاسبه دبی با توجه به متراژ واحدها ، میزان مصرف و فرهنگ ساختمانی محاسبه می شود. برای محاسبه هد تعداد واحد ها ، متوسط نفرات واحدها و تعداد حمام و دستشویی و مواردی چون وجود استخر و جکوزی دخیل می باشد.

حال که از جدول بالا دبی مورد نیاز پمپ آِب ساختمان محاسبه گردید می توان از جداول هد و دبی پمپ ها پمپ آب خود را انتخاب نماییم.