• ۰۲۱-۳۳۱۱۶۶۱۴ (خط ویژه)

    ۰۹۱۰۰۱۸۸۳۵۱

  1. پمپ آب پنتاکس - لیست قیمت پمپ پنتاکس - پمپ پنتاکس جتی استیل INOX 100

    533,000 تومان   533,700 تومان

    ابزار 724 نماینده فروش پمپ پنتاکس ایتالیا ، پمپ پنتاکس جتی استیل INOX 100 با هد 43 متر و دبی حداکثر 3 متر مکعب بر ساعت