• ۰۲۱-۳۳۱۱۶۶۱۴ (خط ویژه)

    ۰۹۱۰۰۱۸۸۳۵۱

  1. نمایندگی پمپ CNP ، پمپ طبقاتی CNP ، پمپ طبقاتی تمام استیل CDLF , CDH

    0 تومان   0 تومان

    الکتروپمپ طبقاتی CNP در مدل های CDH+CDLF و CDLF به صورت تمام استیل عمودی با کاربردهای چندگانه بوده و جهت افزایش فشار و انتقال سیال جهت مصرف خانگی و صنعتی می باشد.