• ۰۲۱-۳۳۱۱۶۶۱۴ (خط ویژه)

    ۰۹۱۰۰۱۸۸۳۵۱

  1. لاینینگ و نشت گیری مخازن بتنی و فلزی ، ترمیم و احیاء مخازن فرسوده با ورق آکوا

    0 تومان   0 تومان

    ترمیم و احیاء مخازن بتنی قدیمی و غیر آببند، دارای ترک خوردگی و شکستگی و مخازن هوایی زنگ زده به وسیله لاینینگ مخازن با ورق یکپارچه آکوا به صورت کاملاً آببند و بهداشتی و با عمر طولانی