• ۰۲۱-۳۳۱۱۶۶۱۴ (خط ویژه)

  ۰۹۱۰۰۱۸۸۳۵۱

 1. قیمت کف کش لوارا ایتالیا - پمپ کف کش لوارا مدل DIWA 15 T

  0 تومان   0 تومان

  پمپ کف کش پروانه باز لوارا سه فاز مدل DIWA 11 T با جنس استنلس استیل 304 جهت آب پمپاژ آب آلوده 2 اسب و دبی 25.2 متر مکعب بر ساعت و حداکثر فشار 20.6 متر
 2. لیست قیمت پمپ کف کش لوارا - پمپ کف کش لوارا مدل DIWA 11 T

  0 تومان   0 تومان

  پمپ کف کش پروانه باز لوارا سه فاز مدل DIWA 11 T با جنس استنلس استیل 304 جهت آب آلوده با ذرات معلق کمتر از 8 میلیمتر و دبی 22.5 متر مکعب بر ساعت و حداکثر فشار 16.1 متر
 3. لیست قیمت کف کش لوارا ایتالیا - پمپ کف کش لوارا مدل DIWA 05 T

  0 تومان   0 تومان

  کف کش لوارا ایتالیا ، پمپ کف کش سه فاز لوارا مدل DIWA 05 T پروانه باز با جنس استنلس استیل 304 و قابلیت پمپاژ آبهای آلوده و کثیف
 4. پمپ LOWARA - لیست قیمت پمپ لوارا - پمپ کف کش لوارا DIWA 11

  0 تومان   0 تومان

  پمپ کف کش پروانه باز لوارا مدل DIWA 11 با جنس استنلس استیل 304 جهت آب آلوده با ذرات معلق کمتر از 8 میلیمتر و دبی 22.5 متر مکعب بر ساعت
 5. لیست قیمت الکتروپمپ کف کش لوارا ایتالیا - پمپ کف کش لوارا مدل DIWA 07

  0 تومان   0 تومان

  لیست قیمت الکتروپمپ کف کش لوارا ایتالیا ، پمپ کف کش پروانه باز لوارا مدل DIWA 07 با جنس استنلس استیل 304 جهت پمپاژ آب باران و آب آلوده با ذرات معلق کمتر از 8 میلیمتر
 6. لیست قیمت پمپ کف کش لوارا ایتالیا - پمپ کف کش لوارا مدل DIWA 05

  0 تومان   0 تومان

  لیست قیمت پمپ کف کش لوارا ایتالیا ، پمپ کف کش تمام استیل پروانه باز لوارا تکفاز مدل DIWA 05 با جنس استنلس استیل 304 و قابلیت پمپاژ آبهای آلوده و کثیف