• ۰۲۱-۳۳۱۱۶۶۱۴ (خط ویژه)

  ۰۹۱۰۰۱۸۸۳۵۱

 1. نمایندگی پمپ پنتاکس - پمپ پنتاکس CMT550 - فروش ویژه پمپ پنتاکس ایتالیا

  1,900,000 تومان   1,900,000 تومان

  پمپ بشقابی پنتاکس CMT550 ، پمپ کم صدا ، تک پروانه، سانترفیوژ ، سه فاز
 2. پمپ آب - پمپ پنتاکس CMT400 - فروش پمپ پنتاکس ایتالیا - PENTAX PUMP

  1,824,000 تومان   1,824,000 تومان

  پمپ بشقابی پنتاکس CMT400 ، پمپ کم صدا ، تک پروانه، سانترفیوژ ، سه فاز
 3. نمایندگی فروش محصولات پنتاکس - پمپ پنتاکس CMT310/01 - فروش ویژه پمپ

  979,000 تومان   979,000 تومان

  پمپ بشقابی پنتاکس CMT310/01 ، پمپ کم صدا ، تک پروانه، سانترفیوژ ، پروانه برنجی ، سه فاز
 4. پمپ آب - نماینده فروش پنتاکس -پمپ پنتاکس CMT210/01 -فروش پمپ پنتاکس

  960,000 تومان   960,000 تومان

  پمپ بشقابی پنتاکس CMT210/01 ، پمپ کم صدا ، تک پروانه، سانترفیوژ ، پروانه برنجی ، سه فاز
 5. نمایندگی فروش پنتاکس - پمپ پنتاکس CMT160/01 - فروش ویژه پمپ پنتاکس

  909,000 تومان   909,000 تومان

  پمپ بشقابی پنتاکس CMT160/01 ، پمپ کم صدا ، تک پروانه، سانترفیوژ ، پروانه برنجی ، سه فاز
 6. نمایندگی فروش پمپ - پمپ پنتاکس CMT100/01 - فروش ویژه پمپ پنتاکس ایتالیا

  611,000 تومان   611,000 تومان

  پمپ پنتاکس بشقابی CMT100/01 ، پمپ کم صدا ، تک پروانه، سانترفیوژ ، پروانه برنجی ، سه فاز
 7. پمپ آب - نماینده رسمی پمپ پنتاکس - قیمت پمپ - پمپ پنتاکس CMT100/00

  532,000 تومان   532,000 تومان

  پمپ پنتاکس بشقابی CMT100/00 ، پمپ کم صدا ، تک پروانه، سانترفیوژ ، پروانه نوریل ،پمپ پنتاکس سه فاز
 8. پمپ آب - نماینده پمپ پنتاکس ،پمپ بشقابی پنتاکس CM210/01 ،قیمت پمپ

  979,000 تومان   979,000 تومان

  پمپ بشقابی پنتاکس CM210/01 ، پمپ کم صدا ، تک پروانه، سانترفیوژ ، پروانه برنجی ، تک فاز
 9. نمایندگی فروش پمپ - لیست قیمت پمپ پنتاکس ایتالیا - پمپ پنتاکس CM160/01

  921,000 تومان   921,000 تومان

  لیست قیمت پمپ پنتاکس ، پمپ پنتاکس ایتالیا CM160/01 ، پمپ کم صدا ، تک پروانه، سانترفیوژ ، پروانه برنجی ، تک فاز