• ۰۲۱-۳۳۱۱۶۶۱۴ (خط ویژه)

  ۰۹۱۰۰۱۸۸۳۵۱

 1. لیست قیمت پمپ پنتاکس- نمایندگی پمپ پنتاکس - پمپ پنتاکس CHT550

  2,095,000 تومان   2,095,000 تومان

  نمایندگی پمپ آب پنتاکس ، پمپ پنتاکس ایتالیا CHT550 ، پمپ هایی با ارتفاع بالا ، مناسب برای آبیاری قطره ای و بارانی
 2. پمپ آب - نمایندگی پمپ پنتاکس ایتالیا - پمپ پنتاکس CHT400

  1,904,000 تومان   1,904,000 تومان

  لیست قیمت پمپ پنتاکس ایتالیا ، پمپ پنتاکس ایتالیا CHT400 ، پمپ هایی با ارتفاع بالا ، مناسب برای آبیاری قطره ای و بارانی
 3. نماینده فروش پمپ پنتاکس ایتالیا - پمپ پنتاکس CHT310 - لیست قیمت

  1,010,000 تومان   1,010,000 تومان

  پمپ پنتاکس ایتالیا CHT310 ، پمپ هایی با ارتفاع بالا ، مناسب برای آبیاری قطره ای و بارانی
 4. نمایندگی رسمی پمپ پنتاکس pentax - لیست قیمت - فروش پمپ پنتاکس CHT210

  980,000 تومان   980,000 تومان

  قیمت انواع پمپ آب پنتاکس - پمپ پنتاکس ایتالیا CHT210 ، پمپ هایی با ارتفاع بالا ، مناسب برای آبیاری قطره ای و بارانی
 5. پمپ آب - نمایندگی فروش پمپ پنتاکس، قیمت پمپ پنتاکس، پمپ پنتاکس CH310

  1,711,000 تومان   1,711,000 تومان

  پمپ پنتاکس ایتالیا CH310 ، پمپ هایی با ارتفاع بالا ، مناسب برای آبیاری قطره ای و بارانی
 6. پمپ آب - نماينده رسمي پمپ پنتاكس، فروش ويژه، پمپ پنتاکس CH210

  1,035,000 تومان   1,035,000 تومان

  پمپ پنتاکس ایتالیا CH210 ، پمپ هایی با ارتفاع بالا ، مناسب برای آبیاری قطره ای و بارانی
 7. نماینده فروش پمپ پنتاکس - پمپ پنتاکس CH160 - فروش ویژه پمپ پنتاکس ایتالیا

  973,000 تومان   973,000 تومان

  پمپ پنتاکس ایتالیا CH150 ، پمپ هایی با ارتفاع بالا ، مناسب برای آبیاری قطره ای و بارانی