• ۰۲۱-۳۳۱۱۶۶۱۴ (خط ویژه)

  ۰۹۱۰۰۱۸۸۳۵۱

 1. نمایندگی آبپاش کامت - قیمت آبپاش کومت ، آبپاش کامت R8 اتریش

  0 تومان   0 تومان

  آب پاش کامت R8 اتریش جهت استفاده در آبیاری بارانی با قطر پاشش متوسط و مناسب جهت آبیاری مزارع متوسط کشاورزی
 2. نمایندگی آبپاش کامت اتریش - قیمت - آبپاش کامت R20 اتریش

  0 تومان   0 تومان

  آب پاش کامت R20 اتریش جهت استفاده در آبیاری بارانی با قطر پاشش بالا و مناسب جهت مزارع متوسط کشاورزی
 3. نمایندگی آبپاش کامت اتریش - قیمت - آبپاش کامت 162 اتریش (تمام دور)

  0 تومان   0 تومان

  آب پاش کامت 162 اتریش تمام دور جهت استفاده در آبیاری بارانی با قطر پاشش بالا و مناسب جهت مزارع بزرگ کشاورزی
 4. نمایندگی آبپاش کامت اتریش - قیمت - آبپاش کامت 163 اتریش (تنظیمی)

  0 تومان   0 تومان

  آب پاش کامت 163 اتریش تنظیمی جهت استفاده در آبیاری بارانی با قطر پاشش بالا و مناسب جهت مزارع بزرگ کشاورزی