• ۰۲۱-۳۳۱۱۶۶۱۴ (خط ویژه)

    ۰۹۱۲۱۰۸۵۱۵۵

  1. انواع ماله پروانه ای ، ماله موتوری ، قیمت ماله موتوری

    0 تومان   0 تومان

    ابزار 724 وارد کننده انواع ماله پروانه ای یا ماله موتوری برای ماله کشی بتن در قطرهای 60 ، 90 و 120 سانتی متری با موتور بنزینی