• ۰۲۱-۳۳۱۱۶۶۱۴ (خط ویژه)

    ۰۹۱۰۰۱۸۸۳۵۱

  1. انواع ماله پروانه ای ، قیمت ماله موتوری ، انواع سینی ماله و تیغه ماله

    0 تومان   0 تومان

    فروش انواع ماله پروانه ای ، روش کار با ماله موتوری ، قیمت ماله پروانه بنزینی و برقی ، دستگاه ماله کشی بتن در قطرهای 60 ، 90 و 120 سانتی متری با موتور بنزینی