• ۰۲۱-۳۳۱۱۶۶۱۴ (خط ویژه)

  ۰۹۱۰۰۱۸۸۳۵۱

 1. کف کش راد پمپ - نماینده پمپ کف کش ، کف کش راد پمپ مدل ASN 4/3

  0 تومان   0 تومان

  نمایندگی کفکش رادپمپ ، لیست قیمت پمپ کفکش رادپمپ ، کف کش راد پمپ تکفازمدل ASN 4/3 با خروجی 1/4 1 اینچ و حداکثر ارتفاع 35 متر جهت پمپاژ آب چاه عمیق ، مخزن آب ، رودخانه و استخر
 2. کف کش راد پمپ مدل ASN 4/2 -نماینده رسمی رادپمپ- قیمت پمپ راد

  0 تومان   0 تومان

  کف کش راد پمپ تکفازمدل ASN 4/2 با خروجی 1/4 1 اینچ و حداکثر ارتفاع 25 متر جهت پمپاژ آب چاه ، مخازن ، مزارع و باغ ها ، ساختمان سازی و استخرها
 3. پمپ کف کش راد - نماینده رسمی رادپمپ - قیمت - کف کش راد پمپ مدل MF416

  0 تومان   0 تومان

  ابزار 724 - لیست قیمت راد پمپ ، کف کش راد پمپ ، کف کش راد پمپ تکفاز فلوتردار مدل MF416 با خروجی 1/4 1 اینچ و ارتفاع کاری 16 متر جهت پمپاژ آب چاه ، مخازن و ساختمان سازی