• ۰۲۱-۳۳۱۱۶۶۱۴ (خط ویژه)

    ۰۹۱۰۰۱۸۸۳۵۱

  1. فروش ونتوری تزریق کود - انژکتور تزریق کود - قیمت انژکتور تزریق کود

    0 تومان   0 تومان

    ونتوری تزریق کود یا انژکتور تزریق کود که تزریق یکنواخت کود به شبکه آبیاری را بدون احتیاج به انرژی الکتریکی و مکانیکی و با دقت فراوان انجام می دهد.