• ۰۲۱-۳۳۱۱۶۶۱۴ (خط ویژه)

  ۰۹۱۰۰۱۸۸۳۵۱

 1. انواع قطره چکان آبیاری - قطره چکان نتافیم

  0 تومان   0 تومان

  قطره چکان آبیاری خود شوینده و خود تنظیم نتافیم ، دریپر نتافیم 2 ، 4 و 8 لیتر
 2. فروش انواع قطره چکان آبیاری - قطره چکان میکروفلاپر

  0 تومان   0 تومان

  قطره چکان میکروفلاپر با دبی 2 ، 4 ، 8 و 24 لیتر دارای خاصیت تنظیم فشار و شستشوی اتوماتیک