• ۰۲۱-۳۳۱۱۶۶۱۴ (خط ویژه)

    ۰۹۱۰۰۱۸۸۳۵۱

  1. ست کنترل پمپ آب - قیمت ست کنترل

    0 تومان   0 تومان

    ابزار 724 واردکننده پمپ آب و تجهیزات پمپ ، ست کنترل پمپ آب که در خروجی پمپ آب نصب می گردد و با قطع و وصل جریان آب به پمپ فرمان خاموش و روشن شدن می دهد