• ۰۲۱-۳۳۱۱۶۶۱۴ (خط ویژه)

    ۰۹۱۰۰۱۸۸۳۵۱

  1. پمپ آب - نماينده فروش محصولات پنتاكس-پمپ آب خانگي-پمپ پنتاکس جتی CAM100/00

    0 تومان   0 تومان

    ابزار 724 نمایندگی پمپ آب پنتاکس ، پمپ پنتاکس جتی یک اسب و یک اینچ خودمکش مناسب جهت پمپ آب خانگی ، پمپ آب کشاورزی با فشار مناسب