• ۰۲۱-۳۳۱۱۶۶۱۴ (خط ویژه)

    ۰۹۱۰۰۱۸۸۳۵۱

  1. پمپ آب - نمايندگي پمپ پنتاكس- فروش ويژه - پمپ پنتاکس طبقاتی ULTRA V-L

    0 تومان   0 تومان

    پمپ طبقاتی پنتاکس ULTRA V/L سانترفیوژ و استیل با هد بالا جهت سیستم های آبیاری تحت فشار و پمپاژ صنعتی