• ۰۲۱-۳۳۱۱۶۶۱۴ (خط ویژه)

    ۰۹۱۰۰۱۸۸۳۵۱

  1. پمپ لجن کش - نماینده رسمی پمپ پنتاکس ، فروش ویژه ، پمپ لجن کش پنتاکس DTR

    0 تومان   0 تومان

    نمایندگی پمپ آب پنتاکس ، الکتروپمپ لجن کش پنتاکس DTR دارای خردکن جهت پمپاژ فاضلاب های دارای مواد معلق و پسماندهای کشتارگاه ها و سپتیک های فاضلاب با هد مناسب