• ۰۲۱-۳۳۱۱۶۶۱۴ (خط ویژه)

    ۰۹۱۰۰۱۸۸۳۵۱

  1. پمپ لجن کش - نماینده رسمی پمپ پنتاکس-قیمت-پمپ لجن کش پنتاکس DC

    0 تومان   0 تومان

    انواع پمپ پنتاکس ، پمپ لجن کش پنتاکس سری DC با هد حداکثر 53 متر و دبی حداکثر 54 متر مکعب بر ساعت مخصوص پمپاژ آب آلوده خانگی ، کشاورزی و صنعتی