• ۰۲۱-۳۳۱۱۶۶۱۴ (خط ویژه)

    ۰۹۱۰۰۱۸۸۳۵۱

  1. پمپ آب - نماینده پمپ پنتاکس ایتالیا ، قیمت ، پمپ لجن کش پنتاکس DM

    0 تومان   0 تومان

    نماینده رسمی پمپ پنتاکس، لیست قیمت ، پمپ لجن کش پنتاکس سری DM ، سه فاز با دبی حداکثر 144 متر مکعب بر ساعت و هد حداکثری 35 متر جهت مصارف صنعتی