• ۰۲۱-۳۳۱۱۶۶۱۴ (خط ویژه)

    ۰۹۱۰۰۱۸۸۳۵۱

  1. پمپ لجن کش - نماینده رسمی پمپ پنتاکس - قیمت - پمپ لجن کش پنتاکس DH

    0 تومان   0 تومان

    پمپ کف کش پنتاکس پروانه باز DH مخصوص آبهای آلوده و دارای ذرات معلق با هد حداکثر 19 متر