• ۰۲۱-۳۳۱۱۶۶۱۴ (خط ویژه)

    ۰۹۱۰۰۱۸۸۳۵۱

  1. پمپ آب - نمایندگی پمپ پنتاکس - لیست قیمت پمپ پنتاکس - پمپ پنتاکس MD100

    596,000 تومان   596,000 تومان

    نمایندگی پمپ پنتاکس - لیست قیمت پمپ پنتاکس - پمپ پنتاکس MD100 با پروانه ستاره ای و پمپاژ بالا مخصوص پمپاژ مایعات فرار و گازوئیل