• ۰۲۱-۳۳۱۱۶۶۱۴ (خط ویژه)

    ۰۹۱۰۰۱۸۸۳۵۱

  1. پمپ آب - پمپ PENTAX - نماینده رسمی پمپ پنتاکس ایتالیا - پمپ پنتاکس CAB

    0 تومان   0 تومان

    لیست قیمت پمپ آب پنتاکس ، پمپ آب پنتاکس ایتالیا ، پمپ پنتاکس سری CAB با ارتفاع حدودی 60 متر و آبدهی حدودی 5.4 تا 8.4 متر مکعب بر ساعت